Naar de inhoud

Douane Management Systeem

Ben jij al klaar voor het nieuwe Douane Management Systeem?

Douane Management Systeem containers haven
Douane Management Systeem containers blauw

De Douane is gestart met de vervanging van haar belangrijkste douanesystemen. AGS, Venue en G(S)PA maken plaats voor het Douaneaangiften Management Systeem (DMS). De overgang gebeurt in fasen en heeft gevolgen voor het werk van de declarant bij het opmaken van de in- en uitvoer aangifte. Meer dan voorheen dienen bedrijven hun digitale werkprocessen op orde te hebben. Tijdige voorbereiding op de migratie van AGS naar DMS (fase 1) is daarmee noodzakelijk.

Waarom DMS?

Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de Europese Unie (EU) is de reden dat de Nederlandse Douane haar huidige douanesystemen moet vervangen. Daarnaast verplicht de EU elke aangever om vanaf 1 december 2023 alleen nog maar digitaal aangifte te doen.

Douane slagboom met EU vlag

Aanpassing in jouw aangiftesysteem

Foto van opgestapelde containers in verschillende kleuren

Door de migratie van AGS naar DMS verandert de technische communicatie met de aangiftesystemen van de Douane. Als je wilt dat jouw aangiften foutloos doorkomen, is het noodzakelijk dat jouw digitale systeem hier klaar voor is. Alle douane softwareleveranciers hebben inmiddels in hun systemen aanpassingen moeten doen om hun aangiftesysteem geschikt te maken voor DMS. Ook dit heeft gevolgen voor de manier waarop jij je aangifte invult en indient. Als je als aangever rechtstreeks met de douane communiceert heb je via hun plantool al een migratiemoment kunnen kiezen. Zo niet, dan informeert je eigen softwareleverancier je over de datum van migratie.

Wat is er anders in het DMS?

  • Wijzigen de aangiftevereisten voor in- en uitvoeraangiften;
  • Ben jij als declarant verantwoordelijk voor het corrigeren van de aangifte na douanebevindingen;
  • Worden alle aangiftegegevens van de Gedelegeerde Verordening van het Douanewetboek van de Unie gebruikt. Er zijn inhoudelijke verschillen ten opzichte van AGS;


Er zijn nog veel meer wijzigingen waarover we meer vertellen in ons gratis whitepaper.

  • Gebruik je vanuit de nieuwe codetabellen andere codes en zijn nieuwe velden toegevoegd;
  • Gebruik je formats en codes uit bijlage B van de Uitvoeringsverordening DWU;
  • Staan alle nationale aanvullingen in bijlagen Vla bij de Algemene Douaneregeling;
  • Moet je vergunningen opgeven, omdat de douane niet meer de link legt vanuit de indiener, aangever of importeur.