Naar de inhoud

Indelingsregels van goederen

De internationale standaard bij In- en Uitvoer

oorsprong douane whitepaper
Varend schip met gekleurde containers

De 6 indelingsregels - stap voor stap

Regel 1

De omschrijving van de posten en relevante aantekeningen op de afdelingen en hoofdstukken zijn wettelijk bepalend voor de indeling van de goederen.

Dit is de hoofdregel en houdt in dat de omschrijving van de posten (en van de relevante aantekeningen op de afdelingen en hoofdstukken) wettelijk bepalend zijn voor de indeling van de goederen. Jouw product is dus te herkennen aan een omschrijving op postniveau (4 cijfers) in het gebruikstarief en de relevante aantekeningen. Voorbeeld: bananen moeten worden ingedeeld onder post 08.03.

Regel 2a

Goederen in niet-complete, niet-afgewerkte of niet-gemonteerde staat moeten toch als een compleet of wél afgewerkt goed worden ingedeeld, voor zover de goederen reeds de essentiële kenmerken van het complete of het afgewerkte product vertonen.

In regel 2a is bepaald dat goederen in niet-complete of in niet-afgewerkte staat toch als een compleet of wél afgewerkt goed moeten worden ingedeeld, voor zover de goederen reeds de essentiële kenmerken van het complete of het afgewerkte product vertonen.

Voorbeeld: een fiets waarvan de verlichting ontbreekt, wordt toch ingedeeld als een fiets, omdat het ingevoerde product reeds alle kenmerken van een fiets vertoont.

Datzelfde geldt voor goederen die worden ingevoerd in niet-gemonteerde of in gedemonteerde staat, voor zover de verschillende elementen van het goed zijn bestemd om te worden samengevoegd, hetzij met middelen zoals schroeven, bouten moeren, enz., hetzij door klinken of lassen onder de voorwaarde dat het enkel om montagebewerkingen gaat. Zo moet bijvoorbeeld een container geladen met delen waaruit 500 televisies kunnen worden gemonteerd, als complete televisies worden ingedeeld. Indeling als gemonteerd product leidt vrijwel altijd tot een hoger invoerrecht, voor complete televisies bijvoorbeeld 14%.

Regel 2b

Onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen die stof in zuivere vorm verstaan, maar ook vermengd met andere stoffen.

Indelingsregel 2b stelt dat onder een in een post vermelde stof, niet alleen die stof in zuivere vorm moet worden verstaan, maar ook vermengd met andere stoffen. Deze algemene regel leidt tot verruiming van de posten, maar mag niet worden toegepast wanneer de tekst van een post of van een aantekening op een afdeling of op een hoofdstuk zulks verhindert.

Voorbeeld: een koffiekan van kunststof met daaraan een handvat van metaal moet als huishoudelijke artikel van kunststof van post 39.24 worden ingedeeld. Een ander voorbeeld: een set bestaande uit deegwaren gevuld met garnalen (wontons) en een zakje soep in poedervorm moet onder post 19.02 worden ingedeeld.

Regel 3a

Wanneer goederen onder twee of meer posten kunnen worden ingedeeld, krijgt de post met de meest specifieke omschrijving voorrang boven posten met een meer algemene strekking.

Indelingsregel 3 voorziet in drie regels (3a t/m 3c) voor indeling van de goederen die op enigerlei wijze onder meerdere posten zouden kunnen worden ingedeeld. Regel 3a houdt in dat wanneer goederen onder twee of meer posten kunnen worden ingedeeld, de post met de meest specifieke omschrijving voorrang heeft boven posten met een meer algemene strekking. Meestal bevat een post voor een bepaald product een specifiekere omschrijving dan een post voor een groep van producten (bijvoorbeeld “toebehoren”).

Voorbeeld: een getuft tapijt van textiel, herkenbaar voor gebruik in auto's. Dit tapijt moet worden ingedeeld onder post 57.03 en niet als toebehoren voor automobielen onder post 87.08, omdat zij meer specifiek zijn omschreven als tapijten.

In veel gevallen wordt in de aantekeningen op de afdelingen en hoofdstukken, dwingend bepaald welke post voorrang geniet. Eventueel geeft de toelichting op de afdelingen, hoofdstukken of posten hier extra duiding aan de juiste indeling. Deze regel heeft geen betrekking op mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen en goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein.

Regel 3b

Mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen en goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein.

Op grond van deze regel worden dergelijke goederen ingedeeld naar de stof of naar het goed, waaraan de mengsels, de samengevoegde goederen of de assortimenten hun wezenlijke karakter ontlenen.

Voorbeeld: een splitring van onedel metaal met daaraan een kunststof poppetje waarvan beide voeten zijn voorzien van een led-lampje dat bediend wordt met behulp van een schakelaar op de borst van het poppetje. Vanwege de metalen ring zou het poppetje kunnen worden ingedeeld onder de post voor werken van onedel metaal, als een draagbare elektrische lamp of als een poppetje. Het product ontleent zijn wezenlijke karakter aan het lampje en moet het daarom worden ingedeeld als draagbare lamp onder post 8513.

Regel 3c

In het geval van verschillende posten die gelijkelijk in aanmerking komen, wordt de post met het hoogste nummer gepakt.

Voor de gevallen waarin de indeling aan de hand van regel 3a of 3b niet mogelijk is, is voorzien in een tie-breaker rule (regel 3c). In dat geval wordt van de verschillende posten die gelijkelijk in aanmerking komen, eenvoudig de post met het hoogste nummer gepakt.  

Voorbeeld: Een houten kaasplankje voorzien van een tegel van fijn aardewerk met daarop een afbeelding, een uitsparing voor kaasmesjes en 3 magneetjes, moet als een werk van aardewerk worden ingedeeld, omdat noch aan het plankje van hout, noch aan de tegel van fijn aardewerk het wezenlijke karakter kan worden toegekend.

Regel 4

Het product moet worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op goederen waarmee zij de meeste overeenkomst vertonen.

De algemene indelingsregels bevatten ook nog een regel 4, die een oplossing bevat voor het geval waarin zelfs de tie-breaker van 3c geen oplossing biedt. Regel 4 bepaalt dat in dat geval moet worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op goederen waarmee zij de meeste overeenkomst vertonen.

Voorbeeld: Een zogenaamde textielroller (kledingroller) moet met toepassing van deze regel 4 als borstel onder post 96.03 worden ingedeeld.

Regel 5

Bergings- en verpakkingsmiddelen worden ingedeeld onder dezelfde post als die artikelen indien ze van de soort zijn die normaal daarmee wordt verkocht.

Regel 5 gaat over de indeling van bergings- en verpakkingsmiddelen die worden ingedeeld onder dezelfde post als die artikelen indien ze van de soort zijn die normaal daarmee wordt verkocht.

Voorbeeld: een set bestaande uit 2 pakken speelkaarten, 300 pokerfiches, een 'dealerfiche' en een dvd met instructies, aangeboden in een koffertje van aluminium met een binnenvoering die speciaal is ingericht om de artikelen te bevatten, moet onder onderverdeling 9504 4000 worden ingedeeld.

Regel 6

Ziet toe op de indeling binnen de posten (dus de onderverdelingen). Bepalend hierbij zijn de bewoordingen van de onderverdelingen en relevante aanvullende aantekeningen. 

Regel 6 ziet op de indeling binnen de posten. Bepalend hierbij zijn de bewoordingen van de onderverdelingen en relevante aanvullende aantekeningen. Hierbij wordt opgemerkt dat uitsluitend onderverdelingen van gelijke rangorde (d.w.z. onderverdelingen met 1 streepje – niveau 1, onderverdelingen met 2 streepjes binnen dezelfde onderverdeling met 1 streepje – niveau 2, enz.) met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor zover niet in strijd met de bewoordingen van de onderverdelingen of met de bewoordingen van aanvullende aantekeningen, zijn de regels 1 t/m 5 eveneens van toepassing.

Voorbeeld: wijn wordt verder in de post 22.04 onderverdeeld op basis van de verpakking. Flessen zullen veelal worden ingedeeld onder de onderverdeling die ziet op verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 liter, de zogenoemd “bag in box” verpakkingen onder de onderverdeling inhoudende niet meer dan 2 liter maar niet meer dan 10 liter en wijn in bulk zal worden onderverdeeld in de onderverdeling die ziet op andere wijze van verpakkingen of wijze van vervoer.

  • Meer weten over indelingsregels?

    Wie in zijn werk met de douane te maken heeft, weet dat compliant zijn met wet- en regelgeving een must is. Het vraagt om constante alertheid en de juiste content. En dat is precies waar inenuitvoer.nl in voorziet. Wil je meer weten?

    Lees meer over In- en Uitvoer
  • Klantenservice

    Wij staan voor je klaar. Bel of mail ons, we helpen je graag vooruit!

    Neem contact op