31e edtitie chemiekaarten

Met Chemiekaarten® beschikt u over de meest complete en actuele informatie om veilig te kunnen werken met chemische stoffen.

  • Handig hulpmiddel bij het opstellen van een adquaat noodplan
  • Per chemische stof 1 pagina met alle relevante gegevens
  • U ziet in één oogopslag wat te doen in het geval van calamiteiten
  • Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische en medische experts.
  • Bewijst al meer dan 25 jaar haar autoriteit

Toegevoegd in de 31ste editie 2016:
De 31ste editie van Chemiekaarten kent een vernieuwd format van de kaart. Door het intrekken van Richtlijn 67/548/EEG voor gevaarlijke stoffen is de rubriek Etikettering volgens Annex I van de Stoffenrichtlijn komen te vervallen. De ruimte die hierdoor beschikbaar kwam, is gebruikt om nieuwe informatie voor veilig werken en veilig handelen op te nemen: de DNEL (derived no effect level) en de AEGL (acute exposure guideline level). Tevens is bij de rubriek Milieu de PNEC opgenomen, de predicted no-effect concentration, een grenswaarde voor het watermilieu.

Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste informatie om veilig te werken met chemische producten.

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact met Marc van Riemsdijk via m.van.riemsdijk@sdu.nl of 06 207 437 60.

 

Veilig werken ligt in uw handen

      Ja, ik bestel editie 2016 van Chemiekaarten 

 

Voor wie?

  • Een must voor iedereen die werkt met chemische producten

En!

  • Voor iedereen die bezig is met incidentpreventie en chemische veiligheid
  • Onmisbaar voor brandweer, veiligheidsregio’s, chemische industrie, BRZO-bedrijven, op- en overslag, laboratoria, ziekenhuizen, adviesbureaus, toezichthouders, overheden

Werken met de meeste recente informatie over chemische producten kan van levensbelang zijn.