Uw bestelling

Chemiekaarten Online + boek (abonnement)
excl. btw € 989,00
Gratis verzending

Chemiekaarten Online + boek (abonnement)

Met een abonnement op Chemiekaarten® online en het Jaarboek Chemiekaarten® heeft u een compleet pakket voor het adequaat reageren op noodsituaties met chemische stoffen.
Met Chemiekaarten® online heeft u 24/7 toegang vanaf elk gewenste plek. Zo weet u hoe u veilig werkt met chemische stoffen, hoe u ongevallen voorkomt en hoe u adequaat handelt bij calamiteiten.

  • Multimedia
  • Bestelcode CHKBOEKNL
Omschrijving
Met een abonnement op Chemiekaarten® online en het Jaarboek Chemiekaarten® heeft u een compleet pakket voor het adequaat reageren op noodsituaties met chemische stoffen.

24/7 toegang tot 1400 enkelvoudige (zuivere) stoffen met Chemiekaarten® online
Met een abonnement op Chemiekaarten Online + boek heeft u vanaf elk gewenste plek toegang tot de gegevens van meer dan 1400 enkelvoudige zuivere stoffen.

Veilig werken met chemicaliën vereist goede en actuele informatie. Daarom verschijnt elk jaar in november een nieuwe editie van Chemiekaarten® met de meest recente gegevens. In alfabetische volgorde worden bijna 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandeld. Op de kaart staat de informatie die nodig is om veilig met chemicaliën te kunnen werken. Elke kaart vermeldt alle eigenschappen van een stof die uit het oogpunt van veiligheid van belang zijn.

Chemiekaarten® 31e editie 2016 duidelijkheid over veilig werken met chemische stoffen:
  • handig hulpmiddel bij het opstellen van een adequaat noodplan
  • per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens
  • in één oogopslag ziet u wat te doen in geval van calamiteiten
  • gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische en medische experts
  • bewijst al meer dan 25 jaar haar autoriteit
  • bevat ruim 1400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, risico’s, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk

Toegevoegd in de 31ste editie 2016:
De 31ste editie van Chemiekaarten® kent een vernieuwd format van de kaart. Door het intrekken van Richtlijn 67/548/EEG voor gevaarlijke stoffen is de rubriek Etikettering volgens Annex I van de Stoffenrichtlijn komen te vervallen. De ruimte die hierdoor beschikbaar kwam, is gebruikt om nieuwe informatie voor veilig werken en veilig handelen op te nemen: de DNEL (derived no effect level) en de AEGL (acute exposure guideline level). Tevens is bij de rubriek Milieu de PNEC opgenomen, de predicted no-effect concentration, een grenswaarde voor het watermilieu.

Uniek: door zowel medische als chemische experts
In Chemiekaarten is naast de beschrijving van fysische en chemische eigenschappen van een stof, ook ruim aandacht voor preventie- en noodmaatregelen. Uniek hierbij is de redactionele samenwerking tussen onafhankelijke medische en chemische experts. In de nieuwe editie van Chemiekaarten® vindt u de nieuwste inzichten over het veilig omgaan met chemische stoffen verwerkt.

Chemiekaarten® ook voor u?
De uitgave Chemiekaarten® is onmisbaar voor chemici, brandweer, apotheken, ziekenhuizen, laboratoria, adviesbureaus, overheid, gemeenten, toezichthouders en verder voor iedereen die direct met chemicaliën werkt.

Automatisch jaarlijks de nieuwste editie ontvangen?
Wilt u altijd verzekerd zijn van de laatste wijzigingen, neemt u dan een abonnement en ontvang jaarlijks tegen flinke korting een geheel up to date exemplaar. Met een abonnement op het boek en de online heeft u tegen heel aantrekkelijke prijs een compleet pakket. Bij afsluiting van het abonnement wordt de laatste editie toegestuurd.

Abonnement voor meerdere gebruikers
Wilt u een abonnement afsluiten voor meerdere gebruikers? Neem dan contact op met Ronald Rasing via r.rasing@sdu.nl of telefoonnummer 06-51561500. Hij helpt u graag verder!

Bekijk de website

Product details
Bestelcode CHKBOEKNL
Productsoort Multimedia
Bestelvorm Abonnement
Externe URL http://chemiekaarten.sdu.nl/chkonline/
Beschikbaarheid Leverbaar