1. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst, 1.14. Ontbinding na arbeidsongeschiktheid(Ziekte en re-integratie)

Deze paragraaf is bijgewerkt tot 24 juli 2017

In geval van ontbinding op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid geldt geen ander vergoedingenregime dan bij een ander ontslag. Ook dan is de transitievergoeding verschuldigd. In april 2016 is door minister Asscher aangekondigd dat deze betaald zal gaan worden uit het…

Verder lezen
Terug naar overzicht