13e maand niet in strijd met CAO Woondiensten


Verzoek ex art 27 lid 4 WOR afgewezen. De 13e maand bij de ene woningcorporatie bestaat uit een maandsalaris en bij de andere uit een veel lager bedrag. De ondernemingsraad weigert in te stemmen met het voorstel van de ondernemer om na fusie de 13e maand te harmoniseren. Een inhoudelijke discussie over de harmonisering heeft niet plaats gevonden. Het is niet de bedoeling dat inhoudelijk debat eerst ten overstaan van de kantonrechter plaats vindt. De besparing die het voorgenomen besluit zou opleveren, kan het loonoffer niet rechtvaardigen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht