Naar de inhoud

Aandachtspunten intrekken bezwaar

Onlangs is er ophef ontstaan over de werkinstructie telefonisch intrekken bezwaar van de Belastingdienst. In het bijzonder over de werkwijze waarbij belanghebbenden op verzoek van de Belastingdienst hun bezwaren telefonisch introkken. Wat zijn de aandachtspunten bij het intrekken van een bezwaar?

Wilt u uw bezwaar intrekken?

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst de vraag stelt of de belanghebbende het bezwaar wil intrekken. Bijvoorbeeld wanneer er naar aanleiding van het bezwaar een (nieuwe) aanslag wordt opgelegd of als naar aanleiding van het bezwaarschrift een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten waarin tussen de Belastingdienst en de belanghebbende ten aanzien van verschillende geschilpunten overeenstemming wordt bereikt. Het intrekken van bezwaarschriften is een standaardclausule in de vaststellingsovereenkomsten die de Belastingdienst hanteert. De inspecteur wil in de regel geen vaststellingsovereenkomst sluiten als de belanghebbende zich niet verbindt tot het intrekken van het bezwaarschrift.

Voordelen intrekken bezwaar? Vanuit de Belastingdienst bezien heeft het intrekken van het bezwaarschrift proceseconomische voordelen. Het intrekken van het bezwaar beëindigt direct de bezwaarprocedure met als gevolg dat de bezwaarbehandeling kan worden beëindigd en de inspecteur geen uitspraak op bezwaar hoeft te doen. Ook is het eventueel organiseren van een hoorzitting met een bijbehorende inzage of het achterwege laten daarvan, niet meer aan de orde. Voor de belanghebbende zijn de voordelen van het intrekken van het bezwaar minder eenduidig. Zoals gezegd, is soms het intrekken van het bezwaar een voorwaarde voordat een vaststellingsovereenkomst kan worden bereikt met de Belastingdienst. Buiten die gevallen kleven er geen significante voordelen voor de belanghebbende aan het intrekken van het bezwaar. Aangezien intrekken van het bezwaarschrift in beginsel onherroepelijk is, is het zaak vóór daartoe wordt overgegaan, de consequenties daarvan de…