Aankoop lijfrente tegen vruchtgebruik (1995.3061)


De HR is van oordeel dat de “koopsom” voor een vermogensrechtelijke periodieke uitkering (pu) kan bestaan uit de overdracht van een vruchtgebruik op effecten (zie Notafax 95/31). Aldus kan de vruchtgebruiker zijn belastbare vruchtgebruik-inkomsten omzetten in een belastingvrije verkoopopbrengst Een vermogensrechtelijke pu is immers pas belast als de uitkeringen de gestorte koopsom overtreffen (saldomethode van art.25.1g. Wet IB).

De redactie van Fiscaal Up to Date merkt op dat het voor de inspecteur moeilijk zal zijn om fraus legis…

Verder lezen