Adviesrecht

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad adviesrecht bij een voorgenomen besluit over specifiek in de wet genoemde onderwerpen. De jurisprudentie geeft duidelijkheid over wat onder een voorgenomen besluit en onder een adviesplichtig onderwerp moet worden verstaan. De adviesaanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De ondernemer moet bijvoorbeeld tijdig advies vragen, zodat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Na het advies van de ondernemingsraad neemt de ondernemer een besluit.

Uitgelicht

Vergaande informatieverplichting voor ondernemer (OR Standard Aero)

In een adviestraject laat de ondernemer 11 van de 19 door de ondernemingsraad gestelde vragen herhaaldelijk onbeantwoord omdat deze betrekking zouden hebben op een eerdere overname. Binnen redelijke grenzen is het aan de ondernemingsraad en niet aan de ondernemer…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Medezeggenschap/Ondernemingsraad

Procederen

Sociaal plan

Wet Melding Collectief Ontslag

Transitievergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht