Adviesrecht bestuurder

De ondernemingsraad heeft adviesrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de WOR-bestuurder: degene die de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid (art. 30 WOR). Het adviesrecht geldt alleen bij een onvrijwillig ontslag van de bestuurder. Ook een herbenoeming of benoeming van een interim-bestuurder valt onder het adviesrecht. De wet geeft aan hoe de adviesprocedure moet verlopen. De ondernemingsraad moet op een zodanig tijdstip om advies worden gevraagd dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Welke mogelijkheden heeft de OR als er geen advies is gevraagd?

Actueel

Ondernemingsraad heeft ook adviesrecht bij benoeming tijdelijke bestuurder (OR Caparis)
Het adviesrecht van art. 30 WOR geldt ook als de functie van bestuurder tijdelijk op grond van de statuten wordt verricht.
Ktr. Leeuwarden 10 augustus 2016, JAR 2016/222

Omvang adviesrecht (…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Instellen en verkiezingen

Wet op de ondernemingsraden

Adviesrecht

Ontslag statutair bestuurder BV/NV

Procederen

Verder lezen
Terug naar overzicht