Afnemer slaagt niet bewijsopdracht adviesrelatie bij sluiten effectenleaseovereenkomst


Een afnemer van een effectenleaseovereenkomst stelt dat Legio-Lease/Dexia hem heeft geadviseerd om de overeenkomst aan te gaan. Dexia is hierom schadeplichtig volgens de afnemer. Het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2012) is niet van toepassing, aangezien Legio-Lease geen extern tussenpersoon is. Bij de afnemer berust de bewijslast dat er een adviesrelatie is geweest tussen partijen als gevolg waarvan hij de onderhavige overeenkomst heeft gesloten. Afnemer slaagt er niet in dat bewijs te leveren.

Verder lezen
Terug naar overzicht