Afwijzing urgentieverklaring woning bij een herhaalde aanvraag, want geen nieuwe feiten of omstandigheden


In deze zaak gaat het om de vraag of gemeente Utrecht terecht een aanvraag als een herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 Awb heeft gekwalificeerd en deze vervolgens vanwege het ontbreken van nieuwe feiten of omstandigheden heeft afgewezen. De Afdeling beantwoordt deze vraag bevestigend.

Achtergrond

Woningzoekende heeft in maart 2015 bij de gemeente Utrecht een aanvraag ingediend om een verlening van een urgentieverklaring voor een woning in verband met de medische situatie van een van haar minderjarige kinderen. De gemeente wijst de aanvraag af omdat zij volgens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht