Afwikkelingsbewind en verdeling ex art. 3:178 BW (2009.22.2003


Erflater is in 2003 in Zwitserland overleden. Bij zijn enige ten tijde van het overlijden van kracht zijnde testament, verleden in 2002, heeft hij bepaald dat ten aanzien van de vererving van zijn nalatenschap het Nederlandse recht van toepassing zal zijn. Voorts heeft hij als uitdrukkelijke wens te kennen gegeven dat de uitleg en de uitvoering van zijn uiterste wilsbeschikkingen zoveel mogelijk dienen te geschieden naar Nederlands recht. Hij heeft zijn drie kinderen gezamenlijk en voor gelijke delen tot zijn enige erfgenamen benoemd. Bij testament is X tot executeur…

Verder lezen
Terug naar overzicht