Algemeenverbindendverklaring

Cao-bepalingen kunnen op verzoek van een of meerdere cao-partijen algemeen verbindend worden verklaard door de minister SZW. Algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen werken direct door in de arbeidsverhoudingen die onder de werkingssfeer van de algemeenverbindendverklaring vallen. Er is dwingende werking, ook voor werkgevers die geen lid zijn van een cao-partij. Niet elke cao-bepaling kan algemeen verbindend worden verklaard. Hoe gaat de procedure tot algemeenverbindendverklaring in zijn werk? Wat gebeurt er bij overgang van onderneming? Wat kunnen werknemers, werkgevers, vakbonden en werkgeversorganisaties doen bij schending van A-bepalingen?

Uitgelicht

Geen contractwisseling (CSU Personeel/Verweerders) 
Overdracht activa door faillissementscurator gevolgd door overname van schoonmaakcontract door koper is geen contractswisseling in de zin van de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Uitleg op basis van cao-norm.
HR 9 februari 2018, JAR…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Collectieve arbeidsovereenkomst

Doorwerking cao in de individuele arbeidsverhouding

Cao expireert: nawerking

Inhoud cao

Werkingssfeer van de cao

Uitleg cao-bepalingen: de cao-norm

Samenloop van cao’s

Gevolgen niet-naleving cao en rechtsvorderingen

Verder lezen
Terug naar overzicht