Alleen niet-Nederlanders kunnen rechtsgeldig huwen op buitenlands consulaat


Door een wijziging van de Wet conflictenrecht huwelijk kunnen alleen niet-Nederlanders een rechtsgeldig huwelijk sluiten op een buitenlands consulaat in Nederland. Wanneer één van de partners (mede) de Nederlandse nationaliteit heeft, komt een rechtsgeldig huwelijk alleen tot stand voor de burgerlijke stand.

Deze wijziging is in werking getreden op 15 januari 1999. Tot dusver gaf de wet geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer een huwelijk rechtsgeldig op een in Nederland gevestigd consulaat van een vreemde staat kon worden voltrokken (HR 13 december 1996, JBN 1997, nr 50).

Een consulair huwelijk kan nodig zijn omdat een Nederlands huwelijk waarbij een onderdaan van een ander land partij is, niet altijd wordt erkend in het desbetreffende land. Toegestaan wordt dat een plechtigheid op het consulaat plaatsvindt nadat het huwelijk ten overstaan van de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.

Er is een overgangsregeling voor consulaire huwelijken die zijn voltrokken na 1 januari 1990 en vóór 15 januari 1999. Heeft een partij bij zo'n huwelijk (mede) de Nederlandse nationaliteit, dan wordt dat huwelijk op verzoek als rechtsgeldig ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, tenzij het wordt geacht in strijd te zijn met de openbare orde. Daarvan is onder meer sprake als het een schijnhuwelijk betreft.

Ministerie van Justitie; 15 januari 1999;

Persbericht nr 3751

Verder lezen