Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onder meer worden aangegaan voor een bepaalde kalenderperiode, ter vervanging van een werknemer of voor de duur van een project. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege na de overeengekomen periode (art. 7:667 BW). Als een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst staat, kan eerder worden opgezegd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet van rechtswege als het aantal contracten of de maximale duur volgens de ketenregeling wordt overschreden, als sprake is van de Ragetlie-regel of als het einde van de arbeidsovereenkomst niet objectief bepaalbaar is. Werkgever heeft een aanzegplicht en moet rekening houden met afwijkende regels voor de proeftijd en het concurrentiebeding.

Uitgelicht

Ontlopen ketenregeling met payroll (Taxi Dorenbos Drenthe B.V./Werknemer)
Werkgever kan werknemer niet onderbrengen in een payrollbedrijf met als enige doel de ketenregeling de ontlopen. Na drie arbeidsovereenkomsten voor de duur van één jaar tekende werknemer een contract waardoor een payrollconstructie tot stand…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Ketenregeling

Uitzendovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Concurrentiebeding

Proeftijd

Aanzegging

Ontbindende voorwaarde

Einde van rechtswege

Transitievergoeding

Collectieve arbeidsovereenkomst

Fiscaal loonbegrip en werkkostenregeling

Buitenlandse werknemer in Nederland

Opzegging door werkgever

Opzegging door werknemer

Billijke vergoeding

Vergoeding einde dienstverband

Correcte eindafrekening

Werkeloosheidswet

Verwachte ontwikkelingen

Opvolgend werkgeverschap

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Leeftijdsontslag en pensioenontslag

Geheimhoudingsbeding werknemer

Gelijke behandeling

Afspiegelingsbeginsel

Pensioen en einde arbeidsovereenkomst

Sociaal plan

Arbeidsongeschiktheid na ziekte WIA

Ziektewet

Verder lezen
Terug naar overzicht