Arrest van HvJ EU over herplaatsingsmechanisme van vluchtelingen


HvJ 6 september 2017, gevoegde zaken C-643/15 en C-647/15, ECLI:EU:C:2017:631, Slowakije, Hongarije en Polen tegen Raad van de Europese Unie

Het Hof van Justitie heeft het beroep van Slowakije, Hongarije en Polen tegen de herplaatsing van vluchtelingen uit het Middellandse zeegebied over de andere lidstaten, verworpen. Volgens het Hof is een juiste rechtsgrondslag voor deze maatregel gekozen en zijn geen procedurele fouten begaan. Ook wijst het Hof in de uitspraak op…

Verder lezen
Terug naar overzicht