Art. 25 Wet op het notarisambt en de positie van schuldeisers (2002.38.2213)


Een notaris moet ex art. 25 lid 1 WNA ‘kwaliteitsrekeningen’ aanhouden waarop de gelden moeten worden ondergebracht die de notaris in verband met zijn werkzaamheden als zodanig onder zich krijgt. Belanghebbenden zijn gezamenlijk rechthebbenden op de vordering op de bank in geval van een positief saldo. Op deze wijze is de vordering op de bank veilig voor schuldeisers van de notaris. Nagegaan wordt welke implicaties deze keuze heeft voor de positie van schuldeisers van een belanghebbende.

Hoe moet de aanspraak die een belanghebbende heeft ter zake van gelden…

Verder lezen