Art. - Nederlandsrechtelijke aspecten bij een kredietovereenkomst, een overzicht van theorie en praktijk – deel II (slot)


Een van de mogelijkheden voor een vennootschap om in de financieringsbehoeften te voorzien is het aantrekken van een kredietfaciliteit van een of meerdere banken. In deze bijdrage, waarvan deel I inhet vorige nummer van TOP is verschenen (TOP 2008, p. 171-178), wordt aandacht besteed aan enkele Nederlandsrechtelijke onderwerpen die van belang zijn bij een kredietovereenkomst. In deel I zijn reeds (i) financial assistance, (ii) tegenstrijdig belang, (iii) doeloverschrijding, en (iv) de rol van de ondernemingsraad aan de orde gekomen. In dit tweede deel bespreek ik achtereenvolgens: (i) collectievezekerheidsstructuren, (ii) de actio pauliana, (iii) toezichtrechtelijke aspecten, en (iv) de betekenis van de redelijkheid en billijkheid voor de kredietovereenkomst.  


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht