Art. - Tegenstrijdig belang, besluitvorming en vertegenwoordiging, op weg naar het einde van de externe werking


De tegenstrijdigbelangregeling blijft de gemoederen bezighouden. Vorig jaar heeft de Hoge Raad het tegenstrijdigbelangbegrip van art. 2:256 BW aanzienlijk genuanceerd door dit niet formeel, maar materieel in te vullen. Eerder dit jaar heeft de Hoge Raad opnieuw een belangrijke uitspraak gedaan over vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang: de beschikking Nieuwe Steen Investments/Uoti q.q gaat over de onderlinge verhouding tussen de twee volzinnen van art. 2:256 BW. Hieronder wordt onder meer voornoemde beschikking kort besproken alsmede de nieuwe tegenstrijdigbelangregeling uit het Voorontwerp Aanpassing van regels over bestuur en toezicht.


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht