Artikel 2 lid 2 WBR inzake opstallen als een persoonlijk gebruiksrecht eindigt?


X is samen met 'zijn' BV eigenaar van een perceel grond in de verhouding van 95%-5%. In het verleden is op kosten van de BV een gebouw gesticht zonder dat een opstalrecht is gevestigd. In 2007 verwerft X het onverdeelde aandeel van de BV in eigendom tegen betaling van € 769.250. Deze vergoeding vertegenwoordigt 5% van de waarde van de grond (€ 66.750) en 100% van de waarde van de opstal (€ 702.500). Thans is voor de Rechtbank…

Verder lezen