Baarnse beslagen, Baarnse brieven (1998.26.2734)


Na bespreking van het Baarns Beslagarrest en de reacties daarop van notariële praktijk, wetenschap en wetgever, constateert schrijver dat de grootste problemen die door het arrest zijn veroorzaakt, zijn ondervangen. Met name het algemeen geaccepteerd raken van de latere uit/doorbetaling van de koopprijs speelt daarbij een rol.

Vervolgens gaat schrijver in op de procedure die op grond van de 'Baarns Beslag brief' van de KNB moet worden gevolgd in geval de levering van een door een eigenaar verkocht huis en een door hem gekocht huis op een en dezelfde dag moet plaatsvinden.

Aan de hand van voorbeelden stelt schrijver dat de bewuste brief ook wordt gebruikt in gevallen waarvoor de procedure niet bedoeld is. Hij staat stil bij de positie van de verkoper die heeft geaccepteerd dat (een deel van) de koopprijs slechts voorwaardelijk ter beschikking staat. Schrijver vraagt zich af of het notariaat zich bewust is van de risico's die bij opeenvolgende transacties kunnen ontstaan. Nader overleg over de problematiek tussen de diverse partijen lijkt hem nuttig en zeer raadzaam.

F.M.H. Hoens

Notarisklerk 1998 nr 1364 blz. 112

HR; 30 januari 1981;

Verder lezen