Bank handelt niet in strijd met zorgplicht door over te gaan tot onderhandse verkoop


X is eigenaar van een bedrijfspand. Op het pand heeft de gemeente pachtrechten gevestigd. X gaat failliet en de gemeente legt beslag op het pand. X en ABN Amro hebben een kredietovereenkomst, waarbij ABN Amro een hypotheekrecht heeft. X en ABN Amro komen onderhandse verkoop van het pand aan AIM overeen. De voorwaarden daarbij is dat het pand vrij van beslag moet zijn. De gemeente weigert het beslag op te heffen. ABN Amro gaat vervolgens over tot executieverkoop van het pand aan een derde. De voorzieningenrechter…

Verder lezen
Terug naar overzicht