Bedrijfsopvolging bij leven van eenmanszaken (2003.24.3447)


De auteur gaat in op enkele bijzonderheden bij de heffing van inkomstenbelasting in bedrijfsopvolgingssituaties bij leven voor persoonlijke ondernemers die hun onderneming niet in de vorm van een participatie in een personenvennootschap drijven. Aan de orde komen:

- de stakingsaftrek;

- de oudedagsreserve;

- de aftrek van lijfrentepremies;

- de doorschuiving naar werknemers.

Wat deze laatste mogelijkheid betreft wijst de auteur op de onduidelijkheid over het werknemersbegrip dat de wetgever voor ogen stond.

M.H.C. Ruijschop

Fiscaal ondernemingsrecht nr 66, april 2003 blz…

Verder lezen