Beëindiging gezamenlijk gezag


De minderjarige is gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger en is gebaat bij zekerheid en structuur. Van groot belang dat overleg en besluitvorming inzake belangrijke gezagsbeslissingen adequaat en voortvarend kan plaatsvinden. Er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat aan die voorwaarde bij voortzetting van het gezamenlijk gezag niet wordt voldaan, hetgeen strijdig is met het belang van de minderjarige. Niet valt te verwachten dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen.

De feiten
Uit de affectieve relatie tussen M en V zijn drie kinderen geboren, onder wie…

Verder lezen
Terug naar overzicht