Beëindiging met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. De afspraken nemen ze op in een vaststellingsovereenkomst. Er gelden wettelijke eisen voor de beëindigingsovereenkomst. Een ontslagvergoeding, saldo vakantiedagen, pensioen, concurrentiebeding, vrijstelling van werkzaamheden en finale kwijting zijn onderwerpen die vaak expliciet worden geregeld in een beëindigingsovereenkomst. Lees de tips over deze en andere bepalingen. Een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft andere rechtsgevolgen dan wanneer werknemer instemt met de opzegging.

Uitgelicht

Mededeling aan collega geen strijd met geheimhoudingsbeding (Werknemer/Werkgever)
Werknemer heeft een collega verteld dat hij met werkgever is overeengekomen dat hij tot het einde van het dienstverband blijft werken en geen vakantiedagen opneemt. De kantonrechter oordeelt dat het geheimhoudingsbeding uit de beëindigingsovereenkomst niet geschonden…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Transitievergoeding

Bedenking

Instemming met de opzegging

Pro-forma ontbinding

Vergoeding einde dienstverband

Einde van rechtswege overlijden

Vakantie

Correcte eindafrekening

Concurrentiebeding

Geheimhoudingsbeding

Werkkostenregeling

Scholing

Getuigschrift

Opzegverboden

Opzegtermijnen

Ontslag op staande voet

Regeling voor vervroegde uittreding

Billijke vergoeding

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Ontslag bedrijfseconomische redenen

Termijnen arbeidsrecht

Boetebeding werknemer

Fiscale aspecten pensioen

Ziektewet

Werkeloosheidswet

Hoger beroep en cassatie

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht