Beleidsnota handhaving en prioritering


Bij besluit van 19 november 2015 hebben B&W van Putten [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom van € 10.000,00 per maand of een gedeelte daarvan tot een bedrag van € 60.000,00 gelast het met het bestemmingsplan "Westelijk Buitengebied" strijdige gebruik, bestaande uit het laten gebruiken van het perceel kadastraal bekend sectie E, nummer 1410, plaatselijk bekend als [locatie] te Putten en de daarop aanwezige opstallen voor huisvesting van personen die daarvandaan naar hun werk gaan en

Verder lezen
Terug naar overzicht