Naar de inhoud

Besluit tot toepassing deelnemingsvrijstelling bij belang kleiner dan 5%

De deelnemingsvrijstelling geldt in beginsel alleen voor lichamen die voor ten minste 5% aandeelhouder zijn van een kapitaalvennootschap. Artikel 13 lid 3 Wet Vpb bepaalt echter dat de vrijstelling ook van toepassing is als het aandelenbelang kleiner is dan 5%, mits dit aandelenbezit in de lijn ligt van de normale uitoefening van de door de deelnemende vennootschap gedreven onderneming.

Naar aanleiding van twee arresten van de Hoge Raad van 5 november 1997 (BNB 1998/37-38) heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd.

Het beleid van het…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsOverig
Publicatiedatum11-02-1999
Nummer1999/0034