Bestemmingsplan en betrouwbare overheid


Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de raad van de gemeente Soest het bestemmingsplan "Dr. De Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant A, appellant B en anderen betogen dat de vaststelling van het plan niet van een betrouwbare overheid getuigt. Tweemaal eerder heeft de raad geweigerd medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel en nu staat de raad het wel toe. Ook is het college uitgegaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht