Bestemmingsplan en wijzigingsbevoegdheid biedt in casu onvoldoende waarborg


Bij besluit van 2 februari 2016 heeft de raad van de gemeente Eijsden-Margraten het bestemmingsplan "[locatie 1] te Eijsden" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het plan voorziet in maximaal vier woningen op het perceel [locatie 1] van [belanghebbende]. In het verleden was hier een melkveehouderij aanwezig. Deze is in 2009 verplaatst naar de [locatie 2] te Eijsden.

Appellant exploiteert buiten het plangebied een fruitteeltbedrijf met een totaal areaal van ruim 10 hectare fruitboomgaard. …

Verder lezen
Terug naar overzicht