Bestuurders in principe aansprakelijk, maar rechtbank wil eerst minnelijke regeling beproeven


De curator in de faillissementen van My-Bodyguard BV, My-Bodyguard Holding BV en 3 SP BV heeft gedaagden als (indirect) bestuurders van de gefailleerde vennootschappen aansprakelijk gesteld. Hij stelt dat zij activa (namelijk voorraden, inventarisgoederen, debiteuren en immateriële activa) van één of meer van de gefailleerde vennootschappen hebben overgedragen aan X-Guard BV. Vervolgens hebben zij X-Guard ten koste van de gefailleerde vennootschappen ‘losgeweekt’ uit het concern. In hetgeen gedaagden hebben aangevoerd ziet de rechtbank aanleiding om…

Verder lezen
Terug naar overzicht