Bewijslast voor het bestaan van een schriftelijke overeenkomst


Sinds 31 maart 1995, 18.00 uur is het opteren voor een met BTW belaste verhuur van een onroerende zaak slechts mogelijk indien de huurder die zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor 90% of meer recht op aftrek van voorbelasting bestaat (artikel 11.1.b.5 Wet OB). Er geldt evenwel een overgangsmaatregel indien de verhuur plaatsvindt op grond van een op voormeld tijdstip bestaande schriftelijke overeenkomst (zie FBN 1995, nr 86). In dat geval kan met BTW worden verhuurd ook al voldoet de huurder…

Verder lezen