Billijke vergoeding

Het ontslagrecht kent drie categorieën ontslagvergoedingen: de transitievergoeding, de billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding. De billijke vergoeding is een ontslagvergoeding die los van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding kan worden toegekend. De wet bepaalt wanneer de rechter een billijke vergoeding mag toekennen. Er zijn, afhankelijk van de situatie, verschillende soorten billijke vergoedingen. De hoogte van de billijke vergoeding wordt door de rechter bepaald. Welke criteria de rechter in acht neemt bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding is soms onduidelijk. In dit onderwerp wordt onder andere ingegaan op lijnen die in de huidige rechtspraak zijn te ontdekken.

Uitgelicht

Doelbewuste verstoring van de arbeidsverhouding (Staffing Associates Service Center B.V./Werknemer)
Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding heeft kantonrechter meegewogen dat werknemer in het verleden vijf maanden nodig heeft gehad om bij een nieuwe vergelijkbare baan te starten, waarbij…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Vergoeding einde dienstverband

Transitievergoeding

Ontslag op staande voet

Opzegging door werkgever

Ontbinding door werkgever

Ontbinding door werknemer

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen

Termijnen arbeidsrecht

Gelijke behandeling

Re-integratie zieke werknemer

Arbeidsongeschiktheid

Pensioen en einde arbeidsovereenkomst

Werkloosheidswet

Ontslag bedrijfseconomische redenen

Ontslag langdurig arbeidsongeschikt

Herplaatsing

Arbeidsomstandigheden

Instemming met opzegging

Opzegverboden

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Voorwaardelijke ontbinding

Hoger beroep en cassatie

Ontslag statutair bestuurder

Verder lezen
Terug naar overzicht