Boetebeding

In een arbeidsovereenkomst kan een boetebeding (ook wel: boeteclausule) worden opgenomen. Werkgever stelt bijvoorbeeld een boete op het overtreden van regels over het omgaan met bedrijfsgeheimen, het gebruik van social media, internet of bedrijfseigendommen. In beëindigingsovereenkomsten staan vaak re-integratiebedingen met een boeteclausule. Komt werknemer de afspraken niet na, dan is hij een boete verschuldigd. De wet stelt in artikel 7:650 BW en artikel 7:651 BW eisen aan het boetebeding. Een studiekostenbeding en een concurrentiebeding vallen niet onder deze bepalingen. De rechter kan een opgelegde boete matigen.

Uitgelicht

Boetebeding niet ‘glashelder’ (Werknemer/Kapsalon Yigit)
De bepaling dat een boete verschuldigd is bij ‘overtreding’ van het in (de) artikel(en) t/m 14 bepaalde’ is niet glashelder. Onduidelijk is of bij een overtreding van…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Geheimhoudingsbeding

Concurrentiebeding

Loon

Wederzijds goedvinden

Verder lezen
Terug naar overzicht