Bouwstoffenbesluit vervallen


Bouwstoffenbesluit / Besluit bodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit – ingevoerd om een verantwoord hergebruik te stimuleren en bodemverontreiniging tegen te gaan – ook voor grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater.

Tegelijkertijd is het Bouwstoffenbesluit vervallen.

Er geldt wel overgangsrecht voor bouwstoffen die in een werk zijn toegepast voor 1 juli 2008. Die bouwstoffen blijven nog vallen onder het oude Bouwstoffenbesluit.

(www.vrom.nl)

Verder lezen
Terug naar overzicht