BTW en overdrachtsbelasting: jurisprudentie-overzicht 2000 (2001.10.3072)


In het jaar 2000 heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen op het gebied van de BTW en overdrachtsbelasting in de vastgoedpraktijk. Van Zadelhoff geeft een overzicht. Onder bepaalde voorwaarden kan worden geopteerd voor een met BTW belaste verhuur van onroerende zaken (art. 11.1.b.5 Wet OB). Dit is echter niet mogelijk voor woningen. Het gaat hierbij niet om de uiterlijke kenmerken, maar om het feitelijk gebruik (HR 5 januari 2000, V-N 2000, blz. 472).

Wanneer…

Verder lezen