Btw-heffing op advocaatdiensten brengt recht op doeltreffende voorziening niet in gevaar


HvJ 28 juli 2016, zaak C-543/14, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.

Het Hof van Justitie heeft antwoord gegeven op vragen die door het Belgische Grondwettelijke Hof waren gesteld over de heffing van btw op advocaatdiensten. Voorheen gold een btw-vrijstelling op diensten van advocaten. Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe wet in werking getreden waardoor er 21 procent btw wordt geheven. De verwijzende rechter heeft aan het Hof van Justitie gevraagd hoe deze heffing zich verhoudt tot het recht…

Verder lezen
Terug naar overzicht