C-grond frequent ziekteverzuim

Werkgever kan een arbeidsovereenkomst wegens regelmatig ziekteverzuim van werknemer beëindigen door de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter kan alleen onder bijzondere omstandigheden op grond van regelmatig ziekteverzuim ontbinden. Er gelden wettelijke eisen voor deze ontslaggrond (art. 7:669 lid 3 onder c BW). Werknemer moet structureel regelmatig ziek zijn. Ook moet het ziekteverzuim onaanvaardbare gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een ernstige verstoring van het productieproces of te grote extra werkdruk op collega’s. Werknemer maakt in beginsel aanspraak op de transitievergoeding, behalve wanneer hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld/nagelaten.

Uitgelicht

Toelaten tot leveren tegenbewijs (Werknemer/Stichting Certe Laboratorium voor Infectieziekten)
Werkgever heeft aan zijn ontbindingsverzoek ten grondslag gelegd dat de communicatieve vaardigheden en het samenwerkingsvermogen van werknemer tekortschieten. Werknemer moet worden toegelaten tot levering van tegenbewijs die tot een ander oordeel kunnen leiden over de…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsomstandigheden

Opzegverboden

Herplaatsingsmogelijkheden

Opzegtermijnen

Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer

Transitievergoeding

Arbeidsongeschiktheid

Verwachte ontwikkelingen

Billijke vergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht