China doet afvalimport in de ban


China doet de import van verscheidene afvalstromen in de ban. Het Chinese milieuministerie en vier departementen hebben afgelopen juli bij de World Trade Organization (WTO) een herziene versie ingediend van de importcatalogus. Op de herziene Catalogue of Solid Wastes Forbidden to Import in China staan 24 afvalstromen, die vanaf 31 december 2017 niet meer ingevoerd mogen worden. Als reden wijst de Chinese overheid op de verontreiniging van geïmporteerde afvalstromen. De importverboden zullen een impact hebben op de Europese export van de betreffende afvalstromen.
Op het ogenblijk werkt het Chinese milieuministerie aan een herziening van de milieustandaarden voor geïmporteerde materialen voor recycling. China eist een hogere kwaliteit en minder verontreiniging en stoorstoffen. Het Chinese milieuministerie heeft aangekondigd dat ze de inspecties van recyclingbedrijven gaat uitvoeren samen met andere departementen en agentschappen.

Bron: www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws d.d. 27 september 2017

Verder lezen
Terug naar overzicht