Clerical error (2002.08.2048)


Door Waaijer worden enige rechtsvragen beantwoord met betrekking tot verbetering van een kennelijke misslag in een notariële akte. De wetgever heeft de opvatting van de vijfde druk van Melis’ Notariswet gecodificeerd door in art. 45 lid 2 van de WNA (1999) de mogelijkheid op te nemen dat de notaris kennelijke misslagen verbetert door een proces-verbaal zonder medewerking van partijen. Waaijer meent dat het mogelijk is om vervolgens afschriften van de verbeterde akte af te geven in plaats van afschriften van twee akten.

Ook is hij van…

Verder lezen