Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 24b (OR-algemeen)


Commentaar is bijgewerkt tot 14-10-2017 door mr. drs. A.N. Krol

Artikel 24b Tekst van de hele regeling

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

A: Inleiding

De huidige wettekst van artikel 2:24b BW is op 10 november 1988 ingevoerd naar aanleiding van de Zevende EEG-richtlijn en op 25 november 1988 in werking getreden. Het bevat de definitie van het begrip groep en groepsmaatschappij, een begrip dat in de Zevende EEG-richtlijn overigens niet wordt gebruikt. Er is volgens het artikel sprake van een groep indien rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden binnen een economische eenheid. Een belangrijk kenmerk van een economische eenheid is centrale leiding. Het begrip groep is onder andere van belang voor het jaarrekeningenrecht en de bepalingen inzake de structuurvennootschap. Een groepsmaatschappij is iedere rechtspersoon en vennootschap die deel uitmaakt van een groep. Hieronder vallen zowel Nederlandse als buitenlandse rechtspersonen en contractuele vennootschappen.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Begrip groep en toepassing

Het artikel definieert het begrip groep en groepsmaatschappij. Het begrip groep is van belang in verband met het jaarrekeningenrecht, en meer in het bijzonder in verband met de consolidatiebepaling van artikel 2:406 lid 1 BW. Dat artikel bepaalt dat een rechtspersoon die alleen of tezamen met een andere groepsmaatschappij aan het hoofd staat van zijn groep een geconsolideerde jaarrekening opstelt. Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten…

Verder lezen
Terug naar overzicht