Commentaar op Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 42 (Burgerlijkprocesrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 14-10-2017 door mr. R.M. Hermans

Artikel 42 Tekst van de hele regeling

1.

Het openbaar ministerie is bevoegd alle op een zaak betrekking hebbende bescheiden in te zien en op elke terechtzitting tegenwoordig te zijn.

2…
Verder lezen
Terug naar overzicht