Commentaar op Wetboek van Strafvordering art. 195c (Strafvordering) en (Vooronderzoek)


Commentaar is bijgewerkt tot 02-02-2017 door mr. C. van Oort

Artikel 195c Tekst van de hele regeling

Ten aanzien van het onderzoek door deskundigen als bedoeld in de
artikelen 195a en 195b, zijn de bepalingen van de vijfde afdeling
van de derde Titel van het Tweede Boek van overeenkomstige
toepassing, behoudens voor zover daarvan in de artikelen
195a en 195b wordt afgeweken.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Artikel 195c Sv is een schakelbepaling. Op grond van artikel 195c Sv beschikt de verdachte bij een deskundigenonderzoek als bedoeld in de artikelen 195a en 195b Sv over de bevoegdheden die zijn vervat in de artikelen 227, 228, 229, 230, 231 en 232 Sv, behoudens voor zover daarvan in de artikelen 195a en 195b Sv wordt afgeweken. Indien de verdachte gebruik heeft gemaakt van zijn recht op een tegenonderzoek, beschikt hij niet over de bevoegdheid een deskundige aan te wijzen die het in opdracht van de officier van justitie of rechter-commissaris uitgevoerde onderzoek mag bijwonen.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Wetboek van Strafvordering artikel 195c.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen