Internationaal insolventierecht

Steeds vaker hebben insolventieprocedures (complexe) grensoverschrijdende aspecten. Internationaal insolventierecht (of internationaal faillissementsrecht) reguleert de afwikkeling van ondernemingen in financiële moeilijkheden die in een faillissementssituatie verkeren en daarbij in meer dan één land activa of crediteuren hebben. Daarbij ligt met name de focus op ondernemingen met activa verspreid over meerdere landen in plaats van natuurlijke personen. Binnen dit grensoverschrijdende insolventierecht wordt met name aandacht besteed aan: conflictregels voor het van toepassing zijnde recht, jurisdictieregels en handhaving van rechterlijke uitspraken. In relatie tot nationale insolventiewetgeving is de hoofdfocus echter de erkenning van buitenlandse curatoren of bewindvoerders en hun bevoegdheden.

Om de afwikkeling van dergelijke procedures in goede banen te leiden is er onder meer binnen Europa sinds 2002 de Insolventieverordening van toepassing. Daarnaast kunnen landen overwegen om de UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency te implementeren. Zo hebben onder meer Australië, Canada, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika deze modelwetgeving opgenomen in hun eigen nationale faillissementswetgeving.  

Internationaal insolventierecht: de Yukos-zaak

Een recent voorbeeld van het internationale insolventierecht is de Yukos-zaak. Het Russische vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wordt in Nederland niet erkend. Het hof oordeelt dat ‘erkenning’ van het vonnis strijdig is met de openbare orde omdat uit alle omstandigheden van het geval valt af te leiden dat de Russische autoriteiten het faillissement van Yukos Oil hebben uitgelokt en beoogd. Daarnaast is veel jurisprudentie te vinden waarin het “centrum van voornaamste belangen” (COMI) dient te worden vastgesteld naar analogie van de Eurofood-zaak.

Europa en het internationaal insolventierecht

Ook op Europees niveau zijn er ontwikkelingen binnen het faillissementsrecht. Sinds 2002 kunnen ondernemingen in financiële moeilijkheden, die in meerdere Europese lidstaten actief zijn, een beroep doen op de Europese Insolventieverordening (IVO). Deze verordening leidt de afwikkeling van grensoverschrijdende faillissementen in goede banen. 

Daarbij is overigens van belang dat op 26 juni 2017 de herziene Insolventieverordening in werking treedt en waarin een aantal verfijningen zijn opgenomen. Zo is onder meer de regeling voor secundaire procedures uitgebreid en is het domein van de verordening uitgebreid naar debtor-in-possession-procedures. Daarnaast bevat de herziene verordening bepalingen met betrekking tot groepen van insolvente vennootschappen en voorziet het in een koppeling van de nationale insolventieregisters.

Wat biedt Sdu op het gebied van internationaal insolventierecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het internationaal insolventierecht. Niet alleen biedt Sdu het Commentaar Insolventierecht maar ook het Tijdschrift Financiering Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP). Daarnaast wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van relevante uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen Sdu OpMaat Insolventierecht. In Sdu OpMaat Insolventierecht vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit de «JOR» en commentaar op de wet- en regelgeving uit het Sdu Commentaar Insolventierecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Internationaal insolventierecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(6.459 artikelen)

Uit het archief