IPR

IPR: een introductie

Het internationaal privaatrecht (IPR) bepaalt in een internationale juridische procedure:

 1. welke rechter bevoegd is in een internationale rechtszaak;
 2. welk recht van welk land van toepassing is; en
 3. hoe andere landen een juridische uitspraak zullen erkennen en uitvoeren.

Het IPR omvat internationale verdragen, Europese verordeningen en nationaal recht op het gebied van o.a. familierecht, erfrecht, consumentenrecht, handel en aansprakelijkheid. Bij internationale juridische procedures kunt u denken aan:

 • De ontbinding in Nederland van een in het buitenland gesloten huwelijk.
 • De regeling van co-ouderschap na een scheiding waarbij één van de ouders terugkeert naar het land van herkomst.
 • Een aanrijding tussen een Belgische en Franse automobilist in Duitsland.
 • Het niet betalen van een Spaanse factuur door een Zuid-Amerikaans klant voor een levering in Griekenland.

De vraag is bij dergelijke internationale gerechtelijke kwesties: welk recht uit welk land is nu van toepassing? Deze vraag vormt de kern van het internationaal privaatrecht.

IPR en Nederlands recht

Het Nederlandse internationaal privaatrecht bestaat zowel uit Nederlands recht als uit Europese verordeningen en internationale verdragen. De Nederlandse wettelijke kaders voor grensoverschrijdende geschillen staan opgetekend in het Burgerlijk Wetboek Boek 10 (BW Boek 10).

Belangrijke Europese verordeningen voor het Nederlandse recht zijn:

 • Brussel-I-bis verordening;
 • Brussel-II-bis verordening;
 • Rome-I verordening;
 • Rome-II verordening;
 • Rome-III verordening;
 • Alimentatieverordening;
 • Insolventieverordening.

Wat biedt Sdu u op het gebied van IPR?

Sdu toont u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het IPR. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Toonaangevende Sdu-publicaties op het gebied van IPR zijn:

 • Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch
 • Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht)

De uitgave Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt u een thematisch overzicht van alle relevante wet- en regelgeving mét uitgebreid commentaar op het gebied van arbeidsrecht. Het thema ‘Internationale aspecten’ is volledig gewijd aan het IPR.

De uitgave Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht), door prof. mr. dr. P. Vlas, bespreekt het BW Boek 10 op een overzichtelijke wijze, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de wijzigingen ten opzichte van het voorheen geldende conflictenrecht. Het boek behandelt kort gezegd het personen- en familierecht, het goederenrecht, het erfrecht, het rechtspersonenrecht, het contracten- en onrechtmatigedaadsrecht, alsmede de IPR-regels voor het zeerecht en het binnenvaart- en luchtrecht.

IPR in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(1.208 artikelen)

Uit het archief