Materieel strafrecht

Het materiële strafrecht is onderdeel van het strafrecht. Het is het geheel aan rechtsvoorschriften, dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf op welke strafbare gedraging van toepassing is. Het materiële strafrecht wordt in Nederland voor een belangrijk deel geregeld in het Wetboek van Strafrecht (Sr). 

Drie delen van het wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is door de wetgever vastgelegd welke gedragingen als strafbare feiten kunnen worden aangemerkt en welke straffen en/of maatregelen de rechter kan opleggen. Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken. In het Eerste Boek zijn de Algemene bepalingen opgenomen. Hierin worden de omvang van de werking van de strafwet geregeld (Titel I), de maatregelen (Titel IIA), de gronden voor strafvermindering (Titel IIIA), de samenloop van strafbare feiten (Titel VI), de indiening van de klacht bij misdrijven alleen op klacht vervolgbaar (VII), het verval van recht tot strafvordering (Titel VIII), de bijzondere bepalingen voor jeugdige personen (Titel VIIIa) en ten slotte de betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen (Titel IX).

Voorts zijn in het Tweede boek de misdrijven opgenomen, die onderverdeeld zijn in verschillende categorieën. De overtredingen zijn opgenomen in het Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht en zijn eveneens onderverdeeld in verschillende categorieën. Behalve bovengenoemde strafbepalingen kent het Wetboek van Strafrecht ook een aantal bijlagen. Voorbeelden daarvan zijn de Penitentiaire beginselenwet, Beginselenwet terbeschikkingstelling en de Gratiewet. Ook neemt het strafrecht een plaats in een aantal bijzondere wetten. Men kan hierbij denken aan de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie, de Wet op de Economische Delicten en de Wegenverkeerswet.

Materieel strafrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(25.787 artikelen)

Uit het archief