Criteria overgang van onderneming

Als sprake is van een overgang van onderneming, gaan alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege over van de vervreemder op de verkrijger. Er moet sprake zijn van een economische eenheid die als gevolg van een overeenkomst, fusie of splitsing haar identiteit behoudt. Deze begrippen zijn door Nederlandse en Europese jurisprudentie nader ingevuld. Partijen kunnen niet afwijken van de regels van overgang van onderneming. Dit onderwerp staat stil bij het vooronderzoek en de (wettelijke) criteria van een overgang van onderneming. Tenslotte worden ook aandachtspunten bij een eventuele procedure in verband met een overgang van onderneming besproken.

Uitgelicht

Contractwissel schoonmaakbranche, aanbod arbeidsovereenkomst (Mirliton B.V./Werknemer)
Geen sprake van overgang van onderneming, zodat werknemer niet van rechtswege mee overgaat na de contractwissel. Op basis van de (schoonmaak-)cao is verkrijger wel verplicht een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

Statutair bestuurder NV/BV

Gevolgen van overgang van onderneming

Opzegging door werkgever

Opzegging bij faillissement

Arbeidsongeschiktheid na ziekte WIA

Overeenkomst van opdracht

Overheidswerknemer

Verder lezen
Terug naar overzicht