D-grond Ontslag wegens disfunctioneren

De kantonrechter oordeelt over ontslag wegens disfunctioneren ex artikel 7:669 lid 3 onder d BW. Werknemer moet op tijd worden geïnformeerd over zijn onvoldoende functioneren en de kans krijgen om aan de hand van concrete punten zijn functioneren te verbeteren. Werknemer moet daar een redelijke termijn voor krijgen. Wat redelijk is, blijkt uit de jurisprudentie. Het (ontbreken van een) verbetertraject en herplaatsingsinspanningen leiden vaak tot discussie. Bij kritiek op de houding of het gedrag van werknemer nemen werkgevers soms hun toevlucht tot andere ontslaggronden, zoals: een verstoorde arbeidsverhouding of verwijtbaar handelen. Zo proberen ze een verbetertraject te omzeilen. Dat brengt risico’s met zich mee.

Uitgelicht

Toelaten tot leveren tegenbewijs (Werknemer/Stichting Certe Laboratorium voor Infectieziekten)
Werkgever heeft aan zijn ontbindingsverzoek ten grondslag gelegd dat de communicatieve vaardigheden en het samenwerkingsvermogen van werknemer tekortschieten. Werknemer moet worden toegelaten tot levering van tegenbewijs dat tot een ander oordeel kan leiden over de…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsomstandigheden

Billijke vergoeding

E-grond verwijtbaar handelen

Herplaatsingsmogelijkheden

Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Opzegverboden

Wederzijds goedvinden

Ziektewet

Ontslag wegens gewetensbezwaren

Scholing van de werknemer

Disciplinaire maatregelen

Opzegtermijnen

Transitievergoeding

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht