De aansprakelijkheid van de taxateur ten opzichte van opdrachtgever en derden (2013.12.2009)


In het themanummer van VFC over vastgoedwaardering wordt aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de taxateur. 
Bij de taxatie van vastgoed gaat het in de eerste plaats om de vraag of de taxateur een fout heeft gemaakt, en zo ja, of causaal verband bestaat tussen de fout en de door de opdrachtgever gestelde schade. Dit volgt uit het feit dat sprake is van een overeenkomst van opdracht (7:400 BW), waarbij vrije beroepsbeoefenaren als bijv. advocaten en notarissen, maar ook taxateurs, zich jegens hun opdrachtgevers…

Verder lezen
Terug naar overzicht