De CV in de Wet inkomstenbelasting 2001 (1999.48.3455)


De natuurlijke persoon die beherend vennoot is van een ondernemende CV blijft ook na de invoering van de Wet IB 2001 een IB-ondernemer. Dit in tegenstelling tot de commanditaire vennoot. Immers, men is vanaf 1 januari 2001 slechts IB-ondernemer wanneer men rechtstreeks aansprakelijk is voor de verbintenissen aangaande de onderneming (art. 3.2.1.2 Wet IB 2001). Deze verandering heeft tot gevolg dat de commanditaire vennoot zijn onderneming per 31 december 2000 fiscaal gezien staakt. Hoewel het overgangsrecht bepaalt dat…

Verder lezen